Diyette Hangi Sıvı Ürünler Tüketilmeli? – Bölüm 1

Diyette yemeklerin yanında içecek olarak seçimini yapacağınız ürünlerde zorluk çekiyorsanız bu yazımızda ki bilimsel açıklamalar sizin işinize oldukça fazla bir şekilde yarayacak. Zayıflama sürecinde su mu yoksa light içecek mi tercih etmeliyim sorusunun cevabına hazır olun.

Diyet Sürecinde İçecekler ve Su Tüketimi Araştırması

Konuya direkt olarak yapılan araştırmalar ile giriş yapmaya bakıyorum. Gerçekleştirilen araştırma yaklaşık olarak altı ay boyunca ve toplamda seksen dokuz kadının üzerinde gerçekleştirildi. Deneyde yer alan kadınların vücut kitle indeksi oranları 27 ile 40 arasında değişkenlik göstererek, Haftada beş gün boyunca altmış dakika boyunca fiziksel aktiviteye tabii tutuldu. Neredeyse tüm kadınlar aynı yöntemler uygulandığı fakat tek değişiklik diyetlerde yer verdiği sıvı içecekler oldu.

Yaklaşık olarak iki gruba ayrılan katılımcılardan ilk grup öğle öğününüzde 250ML değerinde su tüketirken ikinci grup 250ML light sıvı ürünleri tüketti. Gerçekleştirilen araştırma sırasında e sonrasında;

  • Bel etrafı,
  • Vücutta ki kilo,
  • Açlık esnasında kan şekeri,
  • Açlık esnasında kan glukozu,
  • HbA1c,
  • Toplam kolesterol
  • HDL, LDL ve Trigleserit

Gibi değerlen ön inceleme altına alarak kayıt altında tutuldu ve araştırma toplam da altı ay sonucunda sonlandırıldı.

Diyet Sürecinde İçecekler ve Su Tüketimi Araştırmasının Sonucu

diyet-kola-mı-su-mu-içmeli[1]

Yukarıda göreceğiniz tablo da fark ettiğiniz gibi su tüketimi yapan ilk grubun, Light ürünleri tüketen ikinci gurubun kilo kısmına nazaran, Beslenme sonrası iki saatlik kan şekeri ve kanında açlık sürecinde ki insülin düzeyleri değerinde farklıklar bulundu.

  • Su tüketimi yapan grubun, İkinci gruba göre çok daha etkili kilo verdiği,
  • Light ürünleri tüketen katılımcıların su tüketen katılımcılarının yüksek beslenme sonrasını kan şekerinde artışın olduğu,
  • Su tüketen kişilerin, Light ürünlerinde ki kişilere karşı çok daha etkili ve tok bir şekilde enerjisini sağladığı

Görülmüştür. Araştırma sürecinde rapor edilen ve en önemli ise su tüketim, yapan katılımcıların daha az besin tüketmesi sonucunda muhtemel olarak kilo vermenin zorlaşması beraberinde insülin direncinin de gelişmesi daha fazla besin tüketimine bağlı olarak gerçekleştiğini dile getirebilirsiniz.

Yazımızın ilk bölümünü burada sonlandırıyorum. İkinci bölümünü yakın bir zamanda sizlerle paylaşacağız.

do nv diet pills work what is the focus during the limiting out stage weight loss agents is shitake mashroom ok on keto diet weight loss natural keto primal diet pills how to take them weifht loss paleo keto diet plan supplements for weight loss and toning is brown rice ok with keto diet miracle weight loss supplement phentermine diet pills walmart how to lose weight on paleo fast pcos diet keto or paleo lose 5 pounds in 1 day keto diet orbit gum weight loss meal plans women can a keto diet caues scurvy lose 8 pounds in 4 weeks new weight loss pills prescription 2015 keto diet how many lb per week breakfast casserole keto diet getting enough oil in keto diet diet comparison chart keto keto diet breakfasts without eggs how to lose weight fast for middle aged woman keto diet problem for womej what s the best way to lose belly fat how many carbs should you stay under on the keto diet do i count calories on the keto diet season salt on keto diet is imitation crab good for keto diet raspberry ketones benefits with keto diet estrogen keto diet what flavored tea to drink on keto diet what junk food can you not eat on a keto diet do you lose water weight on keto diet tips to burn belly fat fast can you have pork and beans on the keto diet raspberry ketone and green coffee bean extract together reviews keto shakes on keto diet does adipex work better than phentermine side effects with keto diet can i eat corn on a cub on keto diet eating cheese on keto diet causes sslow weigby loss best diet supplement to lose weight what ingredients are in the keto diet pill i need to lose weight fast help on a keto diet can i have tomato soup thai spice restaurant keto diet what can i eat on my keto diet complete nutrition diet pills keto diet benefits information pdf what does a no carb diet look like keto diet sugar day is the keto diet good for kidney disease last longer pills walgreens what diet pills work changing medication doses after weight loss