Kilo Aldıran İlaçlar Nelerdir?

Günümüzde modem tıp artık birçok hastalığa karşı hızlı ve etkili tedavi yöntemlerini sağlamış durumda. Bu tedavilerin de büyük bir kısmının medikal yani ilaç tedavisi ile gerçekleştirilmektedir. Yapılan ilaç tedavileri bir yandan iyileşmenize sağlarken diğer yandan da kilo almanıza neden olacaktır.

Kilo Aldıran Medikal İlaçların Listesi

Antidepresanlar, Bu tarz psikolojik ilaçlar bir çok insanın kafasında soru işaretleri yaratıyor. Bazı antidepresanlar ise gerçekten kilo almanıza neden olurken bunun iştahınızın arttırarak ve aktivite miktarınızı azaltarak başarmak durumda.

  • Trisik Antidepresanlar, İmipramin, Doksepin, Amitriptilin yoğun kilo alımına neden olan maddelerinden başlıca daha da az kilo alımına neden olan sekonder trisiklik antidepresan kullanımlarında nortriptilin ve desipramin olarak adlandırılabilir.
  • Monoamin Oksidaz İnhibitörlerin birçoğu ayrıca izokarboksazid ve tranilsipromin gibi yapıları örnek verebiliriz.

Antipsikotik Medikal İlaçlar

Bu tarz ilaçlar genellikle iştahı arttıracak ve kilo almanıza neden olur.

Antikonvülzan Medikal İlaçlar;

Bireyin iştahını artırarak kilo alımına neden olan bir diğer ilaç gruplarındandır. Başlarında valproik asit olmak üzere gabapentin, vigabatrin ve çok daha az kilo alımına neden olan karbamazepin bunlardan bazılarıdır.

Beta Bloker Medikal İlaçlar

Atonolol, Propanol başta olmak üzere bazı beta bloker ilaçlar bireyin metabolizma hızının yavaşlatarak, Su tutumunun yapması ile kilo almanıza neden olur.

Antialarjik Medikal İlaçlar

Alerji oluşum sürecinde görev alan histamin’i bloke etmeyi başaran antialerjik, Bir diğer adı ile antihistaminik ilaçlar kişinin çok daha fazla uyumasına ve gereğinden fazla hareketsiz kalmasına neden olur. Bu etkenleri üzerinde taşıyan bireyde aktivite azalması sonucunda kilo alımının da artması difenhidranil olmak üzere kilo aldıran antialerjik ilaçlar ise loratidin, setirizin ve siproheptadin olarak örneklendirebilir.

Doğum Kontrol Ürünleri

Oldukça fazla kullanımı yapılan ürünlerin içerisinde progesteron ve enjetabl form yani iğne olarak adlandırdığımız medroksiprogesteron sıvı tutulumuna bağlı olarak kilo almanıza neden olacaktır.

Anti Diyabetik Medikal İlaçlar

Diyabet tedavisinde tek bir ana tedavi olan insülin’in kullanımı sonucunda aşırı miktarda düşme yaşayan kan şekerinin bir etkisi olan iştahı artışının de kişilerde kilo alımına etki edeceği açıklanmıştır.

do nv diet pills work what is the focus during the limiting out stage weight loss agents is shitake mashroom ok on keto diet weight loss natural keto primal diet pills how to take them weifht loss paleo keto diet plan supplements for weight loss and toning is brown rice ok with keto diet miracle weight loss supplement phentermine diet pills walmart how to lose weight on paleo fast pcos diet keto or paleo lose 5 pounds in 1 day keto diet orbit gum weight loss meal plans women can a keto diet caues scurvy lose 8 pounds in 4 weeks new weight loss pills prescription 2015 keto diet how many lb per week breakfast casserole keto diet getting enough oil in keto diet diet comparison chart keto keto diet breakfasts without eggs how to lose weight fast for middle aged woman keto diet problem for womej what s the best way to lose belly fat how many carbs should you stay under on the keto diet do i count calories on the keto diet season salt on keto diet is imitation crab good for keto diet raspberry ketones benefits with keto diet estrogen keto diet what flavored tea to drink on keto diet what junk food can you not eat on a keto diet do you lose water weight on keto diet tips to burn belly fat fast can you have pork and beans on the keto diet raspberry ketone and green coffee bean extract together reviews keto shakes on keto diet does adipex work better than phentermine side effects with keto diet can i eat corn on a cub on keto diet eating cheese on keto diet causes sslow weigby loss best diet supplement to lose weight what ingredients are in the keto diet pill i need to lose weight fast help on a keto diet can i have tomato soup thai spice restaurant keto diet what can i eat on my keto diet complete nutrition diet pills keto diet benefits information pdf what does a no carb diet look like keto diet sugar day is the keto diet good for kidney disease last longer pills walgreens what diet pills work changing medication doses after weight loss