Kilo Almaya Neden Olan İlaçlar

Modern tıp sektörü artık birçok hastalığa karşı olarak hızlı ve etkili tedavi yöntemleri oluşturmuş durumda. Geliştirilen bu tedavilerin büyük bir kısmı ise medikal yani ilaç tedavisi ile gerçekleşiyor. Gerçekleştirilen ilaç tedavileri bir diğer yandan iyileşmeye yardımcı olurken bir diğer yandan da kilo almanıza yol açabiliyor. Bu yazımızda ise sizlere hangi tarz ilaçların kilo almanızda büyük rol oynayacağını açıklayacağım.

Antidepresanlar

Çoğunlukla antidepresanlar bir çok insanın aklında soru işareti olarak kalıyor. Bazı antidepresan ürünleri gerçekten kilo almanıza neden olurken bu iştahınızı arttırarak ve sizi tembelleştirerek başarıyor. Başlıca kilo alımına neden olan antidepresanlar aşağıdaki gibi;

  • Trisiklik, İmipramin, Doksepin, Amitriptilin antidepresanları çoğunlukla yoğun kilo alımına neden olan maddelerdir. Daha az kilo almaya yönelik antidepresanlar ise sekonder tisiklik, nortriptpili ve desipramin içeriklerini önerebiliriz.

Bunların dışında selektif seratonin reuyptake inhibitörleri oldukça yoğun kilo alımına neden olmasa bile uzun süre içerisinde düşük oranlarda kilo almaya yönelik etkileri olabilir. Paroksetin, Fluoksetin ve Stialopram bu etken malzemelerinden birazıdır.

Antipsikotik İlaçlar

Bu tarz ilaçlar çoğunlukla bireyin iştahını arttırarak ve kilo almaya yönelik etkenler doğurur. Bu tip antipsikotik ilaçlara örnek olarak klorpromazin, klozapin, haloperidol, olanzapin ve risperidon örnek verilebilir.

Antikonvülzan İlaçlar

İştah üzerinde oynayıp kjilo alımına neden olan bir diğer ilaç antikonvülzanlardır. Başta valproik asit olma üzere gabapentin, vigabatrin ve çok daha az kilo alımına neden olan karbamazepin bunlardan bir kaçıdır.

Beta Bloker İlaçarl

Atonol, Propanol en başta olmak üzere birkaç beta bloker ilaçlar bireyin metabolizmasını yavaşlatarak, Su tutumu yapması sonucunda kilo almaya neden olabilir.

Antialerjik İlaçlar

Çoğunlukla alerji oluşumunda büyük görev alan histamin’i ortadan kaldıran antialerjik, Bir diğer adı ile birlikte antihistaminik ilaçlar bireylerin ayrıca çok daha uyumasına ve hareketsiz yaşam içerisinde olmasına neden olur.

Ortaya çıan hareketsizlik sonucuna bağlı olarak kilo alımına neden olan antialerjik ilaçlardan en önemlisi difenhidranil olmak üzere loratidin, setirizin ve siprohepradin dile getirilebilir.

do nv diet pills work what is the focus during the limiting out stage weight loss agents is shitake mashroom ok on keto diet weight loss natural keto primal diet pills how to take them weifht loss paleo keto diet plan supplements for weight loss and toning is brown rice ok with keto diet miracle weight loss supplement phentermine diet pills walmart how to lose weight on paleo fast pcos diet keto or paleo lose 5 pounds in 1 day keto diet orbit gum weight loss meal plans women can a keto diet caues scurvy lose 8 pounds in 4 weeks new weight loss pills prescription 2015 keto diet how many lb per week breakfast casserole keto diet getting enough oil in keto diet diet comparison chart keto keto diet breakfasts without eggs how to lose weight fast for middle aged woman keto diet problem for womej what s the best way to lose belly fat how many carbs should you stay under on the keto diet do i count calories on the keto diet season salt on keto diet is imitation crab good for keto diet raspberry ketones benefits with keto diet estrogen keto diet what flavored tea to drink on keto diet what junk food can you not eat on a keto diet do you lose water weight on keto diet tips to burn belly fat fast can you have pork and beans on the keto diet raspberry ketone and green coffee bean extract together reviews keto shakes on keto diet does adipex work better than phentermine side effects with keto diet can i eat corn on a cub on keto diet eating cheese on keto diet causes sslow weigby loss best diet supplement to lose weight what ingredients are in the keto diet pill i need to lose weight fast help on a keto diet can i have tomato soup thai spice restaurant keto diet what can i eat on my keto diet complete nutrition diet pills keto diet benefits information pdf what does a no carb diet look like keto diet sugar day is the keto diet good for kidney disease last longer pills walgreens what diet pills work changing medication doses after weight loss