Tabata ile Kısa Sürede Forma Girin!

Yaklaşık olarak dakikada 13.5 kalori yaktıran bir antrenmana sahip olan Tabata, Bireyin üzerinde yarattığı etkiyi otuz altı saat boyunca sürdürebiliyor. Bunların beraberinde getirdiği yağ yakımı ve güçlenmeye yönelik etkilerini dört dakikada size aşılayabilir.

Tabata’yı Seçmek için Dört Neden

  • Kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları monotonlaştıysa
  • Plato dönemindeyseniz
  • Vakit sıkıntınız var ise
  • Yaza hazırlanmak istiyorsanız

Tabatayı denemenizde fayda olacak.  Tokyo National Institute of Fitness and Sports tarafında DR. Izumi Tabata ve ekip arkadaşları tarafından gerçekleştirilen bir çalışmalara göre, Yaklaşık dört dakikalık bir zaman diliminde büyük sonuçlara ulaşabileceğinizi göstermiş oldu.

Oldukça yetenekli sporcular tarafından yapılan ikiye bölünme çalışmaları ile altı hafta boyunca Tabata yöntemini uyguluyor. Haftada toplamda altmış dakikalık koşu programını ilk grup, İkinci grup ise DR. Izumi Tabata tarafından geliştirilen beş günlük dört dakikadan oluşan Tabata yaptırılıyor.

Araştırma Sonucunda

  • İlk grup aerobik yapısını yüzde bazında 9,5 oranının da arttırıyor fakat güç artışı görülmüyor.
  • İkinci grupta ise aerobik yapısı yüzde bazında 14 oranında, Güç kapasitesi ise yüzde yirmi sekiz değerinde yükselişe geçiyor.

Gerçekleştirilen bir diğer araştırmalarda Tabata antrenmanı ile dört dakika içerisinde metabolizma ve yağ yakma sürecinizi otuz altı saat boyunca devam ettirebileceksiniz.

Tabata Nasıl Yapılır?

Yaklaşık sekiz set ve dört dakika türünden. Her set yirmi saniye çalışma ve on saniye dinlenme periyodundan oluşuyor. Yirmi saniye içerisinde belirlemiş olduğunuz hareketi yapabildiğiniz tekrar sayısında gerçekleştirmeye çalışın. On saniyelik bir dinlenme sürecini oldukça iyi değerlendirmelisiniz çünkü dördünce seti geride bıraktıktan sonra vücudunuz ile iki dakika boyunca bir takım değişikliklere doğru yola çıkacaksınız.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  • Hareketlerinizi seçerken on beş yada yirmi tekrarı rahatlıkla çıkartabileceğiniz ağırlıkları seçin.
  • Gözünüz saatte olsun
  • Sekiz seti tamamlamadan işi bitirmeyin
  • Haftada en az üç gün uygulayın.

Kısa antrenman içerisinde birçok kas grubunun beraber çalıştırmaya yönelik hareketlere uğraşmalısınız. Front Squat, Deadlift, Overhead Press, Bench Press gibi hareketleri önerebiliriz.

do nv diet pills work what is the focus during the limiting out stage weight loss agents is shitake mashroom ok on keto diet weight loss natural keto primal diet pills how to take them weifht loss paleo keto diet plan supplements for weight loss and toning is brown rice ok with keto diet miracle weight loss supplement phentermine diet pills walmart how to lose weight on paleo fast pcos diet keto or paleo lose 5 pounds in 1 day keto diet orbit gum weight loss meal plans women can a keto diet caues scurvy lose 8 pounds in 4 weeks new weight loss pills prescription 2015 keto diet how many lb per week breakfast casserole keto diet getting enough oil in keto diet diet comparison chart keto keto diet breakfasts without eggs how to lose weight fast for middle aged woman keto diet problem for womej what s the best way to lose belly fat how many carbs should you stay under on the keto diet do i count calories on the keto diet season salt on keto diet is imitation crab good for keto diet raspberry ketones benefits with keto diet estrogen keto diet what flavored tea to drink on keto diet what junk food can you not eat on a keto diet do you lose water weight on keto diet tips to burn belly fat fast can you have pork and beans on the keto diet raspberry ketone and green coffee bean extract together reviews keto shakes on keto diet does adipex work better than phentermine side effects with keto diet can i eat corn on a cub on keto diet eating cheese on keto diet causes sslow weigby loss best diet supplement to lose weight what ingredients are in the keto diet pill i need to lose weight fast help on a keto diet can i have tomato soup thai spice restaurant keto diet what can i eat on my keto diet complete nutrition diet pills keto diet benefits information pdf what does a no carb diet look like keto diet sugar day is the keto diet good for kidney disease last longer pills walgreens what diet pills work changing medication doses after weight loss